Home

Nova knjiga u izdanju IuHV

TEMELJI ORGANSKE KEMIJE

HRVOJ VANČIK

(Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis
Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)

Korisnici:
Studenti biologije, ekologije, molekularne biologije, medicine, stomatologije, tehnoloških struka, veterine, agronomije i šumarstva!
repetitorij za one kojima organska kemija povremeno treba u struci, prvenstveno za nastavnike u školama

SADRŽAJ

1. ALKANI, KOMPOZICIJA, KONSTITUCIJA I KONFIGURACIJA
2. FUNKCIONALNE SKUPINE
3. ELEKTRONSKA STRUKTURA ORGANSKIH MOLEKULA
4. ALKENI I ALKINI
5. SUPSTITUCIJE NA ZASIĆENOM UGLJIKOVOM ATOMU
5.1. RADIKALSKE SUPSTITUCIJE
5.2. NUKLEOFILNE SUPSTITUCIJE I ELIMINACIJSKE REAKCIJE
6. NUKLEOFILNE ADICIJE
7. STEREOKEMIJA, SIMETRIJA I MOLEKULSKA KIRALNOST
8. DERIVATI KARBOKSILNIH KISELINA
9. ELEKTROFILNE SUPSTITUCIJE
10. CIKLOADICIJE
11. PRIRODNI ORGANSKI SPOJEVI
11.1. AMINOKISELINE I PEPTIDI
11.2. UGLJIKOHIDRATI
11.3. GLIKOZIDI I NUKLEOTIDI
11.4. LIPIDI
11.5. ALKALOIDI
11.6. ORGANSKE I BIOORGANSKE REAKCIJE

ABECEDNI POJMOVNIK

200 stranica, sheme u koloru

Cijena 100 Kn (+ poštarina)
Naručiti na: vancik@chem.pmf.hr
ili 099 8777885
_____________________________________________________________

OSTALE USLUGE:

Company News

PATENT :

ALKYLBENZENES SYNTHESIS
BENZENESURFACTANTS
SYNTHETIC BUILDING BLOCKS
New Patent by IUPUT see in the NEWS GALLERY

Trebate li strucne i znanstvene konzultacije za svoje ideje?
Hocete li vase ideje patentirati?
Imate li patent a trebate razvoj i proizvodnju?
Trebate li marketinski plan?
Trebate li poslovni plan?

Details in
NEWS GALLERY

Transfer tehnologije
Istrazivanje i razvoj – recenzije, povezivanje sa strucnjacima – konzultantima
Projekti – pomoc u vodjenju i prijavama projekata
Patenti – pomoc i konzultacije kod patentiranja
Inovacije – kako razviti i plasirati vase inovacije
Nepatentna pretrazivanja
Konzultacije i stručna mišljenja vrhunskih strucnjaka
Obrazovanje
Strucni skupovi, seminari, radionice – Organizacija seminara i stručnih skupova
Evaluacije i recenzije u obrazovanju znanosti i tehnologiji (Peer review)
Prevoditeljske djelatnosti
Posredovanja u trgovini
Zastupanja – zastupničke usluge u unutarnjoj i vanjskoj trgovini
Istraživanje tržišta i javnoga mnijenja
Marketing
Kataloška prodaja
Promidžba, reklama i propaganda

Mediation in business, academic affairs, research
Mediation in export-import
Chemical and pharmaceutical products, instruments
Consulting in chemistry, supramolecular systems, solid state chemistry, cryochemistry, molecular electronics
Chemical analysis, Organic Synthesis, Laboratory Design, Instrumentation
Consulting in education, curricula

Professional translations